Työmaavalvonta

Valvojan tärkein tehtävä on valvoa tilaajan edunvalvojana sopimuksen mukaista työtä. Työmaavalvonta valvoo, että työmaalla tehdään työtä sovitun aikataulun, työn laadun ja laajuuden sekä kustannustoteuman mukaisesti. Hyvä valvoja käyttää kokemustaan hyväkseen ja puuttuu epäkohtiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Valvoja kommunikoi projektipäällikön, tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa edistääkseen laadukasta ja sujuvaa toteutusta työmaalla. Työmaavalvontatehtävät voivat perustua alalla käytössä oleviin tehtäväluetteloihin, niitä voidaan soveltaa tai laatia yksilöity valvontasuunnitelmaan perustuva tehtäväkuvaus.

TYÖMAAVALVOJAN TULEE OLLA ENNAKOIVA JA KOKEMUSTAAN HYÖDYNTÄVÄ RAKENTAJA. VALVOJA JOKA LUO LUOTTAMUSTA TYÖMAALLE JA EDESAUTTAA ONNISTUNEEN SEKÄ LAADUKKAAN LOPPUTUOTTEEN TUOTTAMISTA TILAAJALLE.

Työmaavalvojamme tyypillisimpiä tehtäviä ovat:

  • Työmaan teknisen suorituksen valvonta, mahdollisista virheellisistä työnsuorituksista huomauttaminen ja tarvittaessa ohjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen.
  • Piiloon jäävien työnsuoritusten dokumentointi.
  • Valmiiden työvaiheiden ja mallitöiden tarkastaminen ja dokumentointi sekä tarkastusten koordinointi osapuolten välillä.
  • Työmaan turvallisuuden valvonta.
  • Urakan maksuerien tarkastaminen sekä lisä- ja muutostöiden kommentointi.
  • Rakentamisesta tiedottaminen tilaajalle.
  • Työmaakokouksiin osallistuminen ja niissä sihteerinä ja/tai puheenjohtajana toimiminen.
  • Viranomaiskatselmuksiin osallistuminen.
  • Takuutarkastuksiin osallistuminen.
  • Ajantasaisten ja digitaalisten valvontakäyntiraporttien laatiminen osapuolten tietoon.