Turvallisuuskoordinaattori

Laki edellyttää, että rakennuttaja nimeää rakennushankkeeseen työturvallisuusasioista huolehtivan turvallisuuskoordinaattorin. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on jo suunnitteluvaiheessa varmistaa rakennustyömaavaiheen turvallinen toteutus ja käytettävät materiaalit. Lisäksi turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on suunnittelu- ja rakennusvaiheessa varmistaa rakennettavan tai korjattavan kiinteistön turvallisuus ja terveellisyysnäkökohdat hankkeen valmistuttua.

LUONTEVIN HENKILÖ TURVALLISUUSKOORDINAATTORIKSI ON HANKKEEN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, KOSKA HÄN TOIMII HANKKEESSA JO SUUNNITTELUVAIHEESTA LÄHTIEN.

Turvallisuuskoordinaattorina voi toimia myös valvoja tai erillinen turvallisuuskoordinaattori hankkeen luonteesta riippuen.

Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä ovat:

  • Viranomaisvastuu turvallisuuskoordinaattorin tehtävästä
  • Rakennushankkeen turvallisuuteen liittyvän riskianalyysin laatiminen
  • Työturvallisuusasiakirjan laatiminen
  • Työmaalle urakoitsijan käyttöön toimitettavat turvallisuusohjeet
  • Rakennushankkeen turvallisuudesta huolehtiminen ja työmaan turvallisuuden valvonta