Technical Due Diligence (TDD) ja Environmental Due Diligence (EDD) palvelut

Technical Due Diligence (TDD)

Teknisessä Due Diligence -tarkastuksessa tarkastetaan rakennuksen nykyinen kunto ja selvitetään rakennuksen tulevat korjaustarpeet rakennus-, lvia- ja sähköasiantuntijan toimesta. Havaitut korjaustarpeet esitetään kirjallisessa raportissa, joka sisältää PTS:n eli pitkän tähtäimen suunnitelman tulevista korjaustarpeista seuraaville 10 vuodelle budjettihintoineen.

Environmental Due Diligence (EDD)

Environmental Due Diligence keskittyy ympäristöasioihin. Siinä tutkitaan kiinteistössä oleviin haitta-aineisiin mahdollisesti liittyvät mahdolliset riskit käsittäen itse rakennuksen kuin myös sen maaperän.

Vaiheen 1 (EDD1) ympäristöselvityksessä keskitytään mahdollisten riskien olemassaoloon ja vaiheen 2 (EDD2) ympäristöselvityksessä otetaan tarvittavat näytteet.